Neidentifikovaný německý ministr kouzel v roce 1926

Neidentifikovaný německý ministr kouzel

V tomto roce byl povolán na mimořádnou schůzi, jak o tom informovala v německojazyčných kouzelnických novinách Julia Dehoffová.[2]

Doporučujeme:  Weissové