Neidentifikovaní bradavičtí léčitelé

Následuje seznam Bradavické školy čar a léčitelů, jejichž jméno není známo.

Vysoce postavený bradavický léčitel

Tento jedinec pracoval jako vysoce postavený léčitel. Tento jedinec byl viděn v oblečení podobném tomu, které nosila vrchní sestra pod vedením Poppy Pomfreyové v Bradavicích.[1]

Tato osoba byla čarodějnice, která alespoň ve školním roce 1993–1994 pracovala v Bradavicích jako léčitelka v nemocničním křídle.

Byla spatřena v nemocničním křídle 6. června 1994, když Hermiona Grangerová použila Time-Turner s Harrym Potterem, když se pokoušela zachránit Siriuse Blacka.[2]

Léčitel, který ošetřoval Hermionu Grangerovou

Tato osoba pracovala jako léčitelka v Bradavicích. V roce 1994 se věnovala Hermioně Grangerové po mozkomorovém útoku u Černého jezera.[2]

Léčitel, který sledoval první úkol

Tato osoba pracovala v Bradavicích jako léčitelka pod vedením Matrony Poppy Pomfreyové. Dne 24. listopadu 1994 sledovala První úkol turnaje tří kouzelnických škol.[3]

Léčitel během bitvy o Bradavice

Tato osoba byla v roce 1998 léčitelkou v Bradavicích. Pomáhala Poppy Pomfreyové a dalším léčitelům starat se o zraněné lidi během bitvy o Bradavice. Byla také přítomna při vyvržení Severuse Snapea[4].

Doporučujeme:  Goalpost