Eugene Warmsley

Jméno „Eugene“ je anglická podoba Eugenia, latinská podoba řeckého jména Ευγενιος (Eugenios), které bylo odvozeno z řeckého slova ευγενης (eugenes), které znamená „dobře narozený“. Skládá se z prvků ευ „dobře, dobře“ a γενης (geny) „narozený“. To bylo jméno několika svatých a čtyř papežů.

Doporučujeme:  Hůlka Celestiny Warbeckové