Paleontologie v roce 1668

Paleontologie, paleontologie nebo palæontologie (z řeckého paleo, „starověký“; ontos, „bytí“; a logos, „poznání“) je studium prehistorických forem života na Zemi prostřednictvím zkoumání rostlinných a živočišných fosilií. Sem patří studium tělesných fosilií, stop (ichnitů), nor, odhozených částí, koprolitů, palynomorfů a chemických zbytků. Protože se lidstvo setkává s fosiliemi po tisíciletí, má paleontologie dlouhou historii jak před tím, než se formalizuje jako věda, tak i po tom. Tento článek zaznamenává významné objevy a události související s paleontologií, ke kterým došlo v roce 1668.

Doporučujeme:  Ngandong Tiger