Plán národního tržního systému

Plán národního tržního systému (neboli plán NMS) je strukturovaný způsob přenosu transakcí s cennými papíry v reálném čase. Ve Spojených státech se národní tržní systémy řídí oddílem 11A zákona Securities Exchange Act z roku 1934.

Kromě zpracování samotných transakcí tyto plány také vysílají údaje o cenách a objemech těchto transakcí. Informace o každém obchodu s cennými papíry jsou zasílány do centrální sítě Securities Industry Automation Corporation (SIAC), kde jsou následně distribuovány, konsolidovány s ostatními obchody na stejné „pásce“.

Plány CTA/CQ (konsolidovaná páska)[]

Na konsolidovanou pásku dohlíží Sdružení pro konsolidovanou pásku.

Páska C obsahuje akcie kótované na burze NASDAQ nebo na trhu NASDAQ Small Cap Market a dohlíží na ni provozní výbor OTC/UTP.

Orgán pro hlášení cen opcí poskytuje informace o obchodech a kotacích pro vybraná tržní centra.

Doporučujeme:  Plain Vanilla Swap