Kupní opce

Kupní opce je finanční kontrakt mezi dvěma stranami, kupujícím a prodávajícím tohoto typu opce. Často je jednoduše označována jako „call“. Kupující opce má právo, nikoliv však povinnost koupit od prodávajícího opce dohodnuté množství určité komodity nebo finančního nástroje (podkladový nástroj) v určitém čase (datum expirace) za určitou cenu (realizační cena). Prodávající (nebo „vypisovatel“) je povinen prodat komoditu nebo finanční nástroj, pokud se tak rozhodne kupující. Kupující za toto právo platí poplatek (tzv. prémii).

Doporučujeme:  Národní banka