The Boy

Stejně jako u Malého je to velmi laskavý člověk a o Malého má opravdu starost. Proto když mu otec první noc řekne, že Malého vezme k prodeji, požádá ho, aby šel místo něj. To ukazuje, jak moc mu na Malém záleží a bolí ho, že musí Malého nechat jít.

Chlapec je poprvé spatřen, jak se stará o osly ve stáji, zejména o svého osla Malého, hodně o ostatní osly za ním, kteří cítí hlad. Chlapec si všimne Malého hravého chování a rozhodne se, že si s ním bude hrát přes stáj, hodně na ostatní osly, kteří na to žárlí. Pak Malému připraví snídani, zatímco mu otec řekne, aby šel do práce. Zatímco pracuje na tom, aby sehnal náklad těžkých klacků na stavbu přístřešků, otec mu řekne, jestli Malý jí hodně jako ostatní osli, což otci vysvětlí, že Malý má velký apetit, čemuž Chlapcův otec vysvětlí, že Malý je příliš starý na to, aby dělal práci za něj, vysvětlí, že si ho nemůže dovolit déle zdržovat, rozhodne se vzít Malého do města, aby osla prodal, k velké starosti svého syna, a řekne mu, aby pochopil a přijal těžké rozhodnutí, které mu řekne. Poté Chlapec jemně Stará se o Malého a zpívá přátelství, které má s oslem, než půjde spát.

Druhý den se Chlapec vydá do rušného města prodat osla a ptá se římské stráže, která ví o čemkoli, kdo by se s oslem mohl vypořádat. Chlapec a Malý vejdou do obchodu, na který strážný ukázal, a setkají se s nedalekým koželuhem, ptají se ho, jestli má osla, kterému by prodal, než se pokusí prodat osla, zjistí se, že ho koželuh chce jen zabít, což způsobí, že ho chlapec odmítne prodat. Chlapec prozkoumává město kolem nich a snaží se prodat Malého prodejci keramiky, ale ten ho odmítá koupit a po dalším neúspěšném pokusu prodat osla, tři zpívající obchodníci ukážou chlapci, aby hledal dražitele, který by chlapci pomohl ho prodat. Chlapec se podívá na dražitele, na kterého obchodníci ukázali, a pokusí se dražitele zeptat, jestli může koupit osla, kterému on odmítne, a vysvětlí mu, že trh, který vlastní, je koňský trh. Chlapec si všimne, co dražitel dělá Drobečkovi, a konfrontuje dražitele, aby neublížil oslu, na který se mu oběma podaří v panice utéct.

Doporučujeme:  Duše odcházejících

Později se chlapec cítí smutný, že by si Malého nikdo nekoupil včas, stejně jako ho Malý jemně utěšuje. Té noci se chlapec a Malý smutně procházejí po městě, stále bez nikoho, kdo by koupil osla. Náhle se smutný chlapec přiblíží k muži, který se ho ptá, jestli Malého vlastní. Muž, který s ním mluví, není nikdo jiný než Josef, který potřebuje osla, aby odnesl jeho ženu do Betléma. Chlapec souhlasí, že dá Malého Josefovi, stejně jako Josef nabídne Chlapci jednu stříbrnou minci, které Chlapec Josefovi vysvětlí, že Malý potřebuje nový domov. Chlapec dá Malého Josefovi, který vezme Malého s sebou, aby mohl odnést svou ženu do Betléma, jako se chlapec loučí s oslem. Poté Josef vezme Malého, aby odnesl jeho ženu Marii do Betléma, zatímco Betlémská hvězda svítí na obloze, což značí narození Ježíše.