Ignorance and Want

Poté, co Duch vánočního dárku ukáže Scroogeovi radosti Vánoc a životní podmínky zbídačené rodiny Boba Cratchita, vypráví Duch vánočního dárku Scroogeovi o nebezpečí, ve kterém chudí lidé skončí, pokud Scrooge nezmění své lakomé způsoby. Duch Vánoc ukáže Scroogeovi dva zdánlivě plaché uličníky jménem Ignorance and Want, kteří používali jeho roucho jako úkryt. Předpokládá se, že pokud byli lidé v dětství zbídačeni, buď zemřou v raném věku jako Tiny Tim, nebo vyrostou a budou mít zkaženou dospělost. V některých případech, nejznámější je Artful Dodger a Faginův gang, se zbídačené děti stanou mladistvými kriminálníky. Ignorance je uvězněna v kleci a Want je připoután ve svěrací kazajce a převezen do blázince pro choromyslné.

Dříve ve filmu Scrooge zmiňuje, že podporuje věznice a chudobince, věří, že každý, kdo je na tom finančně špatně, by tam měl jít. Pokud by mnozí z nich raději zemřeli, Scrooge se domnívá, že by to měli raději udělat a snížit přebytečnou populaci. Pouze do té doby, než má city k Tiny Tim a Duch vánočního dárku používá právě tuto frázi proti Scrooge, že má pochybnosti o této víře.

Doporučujeme:  Nepřítel bez tváře