Easy on the Lies

101 dalmatinů: The Series“Easy on the Lies“

Když se Rolly chytí do pasti, aby slyšel plukovníka vyprávět příběh, který slyšel velmi často, Lucky natáhne pravdu, aby se ho z ní pokusil dostat, což je všechny dostane do potíží tím, že je donutí vplížit se do Cruellina obydlí.

Doporučujeme:  Clue-Less