Žirafa

Tento článek je pahýl! Dinopedii můžete pomoci tím, že do něj přidáte další informace.

Žirafy jsou savci původem z Afriky. Vznikly během miocénu a dlouhokrké druhy dorazily během pliocénu, svého vrcholu dosáhly v pleistocénu. Všechny druhy však byly vyhubeny s výjimkou africké žirafy a zůstal pouze jeden druh s několika poddruhy. Žirafy jsou dokonce špičaté a vyznačují se dlouhými krky a parohy.  Okapis jsou nejbližšími žijícími příbuznými žiraf, protože žirafy i okapis se vyvinuly ze stejného společného předka.

Členy žirafí čeledi jsou Birgerbohlinia, Bohlinia, Bramatherium, Climacoceras, Decennatherium, Giraffokeryx, Helladotherium, Honanotherium, Macedonitherium, Mitilanotherium, Palaeogiraffa, Palaeotragus, Progiraffa, Prolibytherium, Propalaeomeryx, Samotherium, Shansitherium a Sivatherium.

Doporučujeme:  Rozvinutá ekonomika