Malawisaurus

Malawisaurus dixeyi je vyhynulý rod primitivního Titanosaura z rané křídy Malawi.Měl 39,4 stop (12 metrů) a vážil 1 tunu (2 000 liber).

Malawisaurus dixeyi byl původně popsán v roce 1928 Sidneym H. Haughtonem jako druh Gigantosaurus (neplatný název pro diplodocid v současnosti známý jako Tornieria). Haughton ho považoval za blízce příbuzného druhu G. robustus (později typovému druhu Janenschia). Byl nalezen v „Dinosauřích ložiscích“ Malawi, která jsou obvykle považována za barmsko-aptianského stáří na základě K-Ar datování, i když byly také navrženy jako pozdní křídové stáří na základě sestavení obratlovců a možná také Lupata Group. V roce 1993 byl umístěn do nově pojmenovaného rodu Malawisaurus Louisem L. Jacobsem a kolegy na základě nově sebraného materiálu z lokality. Holotyp je SAM 7405, částečná kostra a typová lokalita je Mwakasyunguti.

Malawisaurus je znám i mimo Afriku – izolovaný zub patřící pravděpodobně k neurčitému druhu Malawisaurus byl nalezen v souvrství Alcântara v Brazílii v pozdní křídě (Cenoman) a byl zaznamenán v roce 2007.

Doporučujeme:  Paleosaurus